De grond van de zaak ...
Nieuws

De grond van de zaak ...

Terug naar het nieuwsoverzicht

26.10.2023

De grond van de zaak ... is de zaak van de grond!

De grond van de zaak ...

De bodem als basis

Voor geologen een evidentie.
Voor landbouwers een langzaam binnensijpelend besef.
Voor ons (bij de Limburgse Milieukoepel) vaak een element om extra onder de aandacht te brengen.

Want in de bodem, onttrokken aan het zicht, gebeurt er heel veel. En soms zie je daar hints van aan de oppervlakte.

Misschien heb je onze reeks over bomen al gelezen en denk je nu spontaan aan het wood wide web.

In deze tijd van het jaar laat het ondergronds schimmelnetwerk haar vruchten zien: paddenstoelen!

Maar ook kriebelbeestjes en bacteriën spelen een belangrijke rol. Zelfs mollen, met die vervelende hopen, houden de bodem gezond. 

Verstoring van de bodem

Het veelvuldig en kwistig gebruik van pesticiden en grondbewerking zoals ploegen, maken veel kapot. En in een bodem zonder leven of structuur kan maar weinig groeien … Daarom is het dringend tijd om te breken met deze gewoontes en aan landbouw te gaan doen met respect voor het bodemleven en de bodemstructuur.

Ook bij allerhande bouwprojecten wordt de bodem grondig verstoord. 
Het hele bodemprofiel, honderden jaren aan ontwikkeling, wordt overhoop gehaald. Bij grootschalige grondwerken, bijvoorbeeld grindwinning, wordt hiermee al zoveel mogelijk rekening gehouden. De toplaag wordt apart bewaard en achteraf weer bovenop gelegd bij de (gedeeltelijke) opvulling van de gaten.

Leidingen en tunnels worden om praktische en financiële redenen via de open-sleuf-techniek aangelegd. Ook hier wordt de bodem ernstig verstoord. Gericht boren is in deze context veel minder schadelijk, maar technisch moeilijker en dus duurder. De boortechniek wordt wel toegepast bij het kruisen van beekvalleien. Ook in moerassen of vennen moet aandacht besteed worden aan de veenlaag, of de ijzerlaag die het water verhindert om dieper in te sijpelen, waardoor het blijft staan. Doorboor deze laag en het ven loopt leeg.

Ook grondwater zie je niet, maar als de voorraad bijna op is, zal je het wel merken! 

Maar grondwater, dat is stof voor andere nieuwsartikels!
En voor ons Themacafé 'Waardevol Water' op 08/11/23 in Hasselt. Wil jij daar graag bij zijn? Schrijf je snel in. 
https://www.limburgsemilieukoe...

Onze Natuur wijdde onlangs een artikel en filmpje aan de bodem. Hier ontdek je Aflevering 1 van Onze Natuur doorgrond: 'De bodem als grondlegger van de natuur'. https://www.onzenatuur.be/arti...

Beeld: © Els Ferson

#water #landbouw #ruimtelijkeordening