Over ons

Over ons

Over ons

Missie en visie

De Limburgse Milieukoepel is een koepelorganisatie die meer dan 50 Limburgse natuur- en milieuverenigingen versterkt en ondersteunt. 
De leden zijn partners in het streven naar gezamenlijke doelen.
Binnen een duurzame ontwikkeling zet de Limburgse Milieukoepel zich in voor de verbetering van de kwaliteit van het leefmilieu en de biodiversiteit van de natuur in Limburg.

Onze ambitie blijft het streven naar een gezonde, duurzame samenleving voor huidige en toekomstige generaties. Het behoud van de open ruimte, de verbetering van ons leefmilieu en het beschermen van de resterende natuur blijft belangrijk. Dit doen we samen met onze leden, die we als partners beschouwen.

De Limburgse Milieukoepel streeft naar een verbeterde leefomgeving en meer biodiversiteit door positieve beleidsbeïnvloeding, werken aan een maatschappelijke bewustwording, onderbouwd onderleg, informeren en sensibiliseren, het ontwikkelen van dossierkennis en het ondersteunen van haar lidverenigingen.

Wil je met jouw vereniging lid worden?  Of wil je als vrijwilliger jouw steentje bijdragen? Contacteer ons!


Structuur en werking

De Algemene Vergadering bepaalt het beleid en de doelstellingen van de vereniging. De Algemene Vergadering stelt de meerjarennota en de jaarplanning vast en controleert de werking van de vereniging.

Het Bestuur geeft uitvoering aan de beslissingen van de Algemene Vergadering. Het Bestuur stuurt de visie en volgt de thema’s en de concrete dossiers op. Het Bestuur houdt toezicht op de juridische verplichtingen van de vzw en stuurt het secretariaat aan. Het Bestuur wordt telkens verkozen voor een termijn van 3 jaar.

Het Dagelijks Bestuur volgt de werking van het secretariaat op en is bevoegd voor onder meer financiën, personeelsbeleid.

De dagelijkse werking gebeurt vanuit het secretariaat waar de verschillende medewerkers hun eigen bevoegdheden hebben. De dagelijkse leiding gebeurt door de coördinator. De coördinator vertegenwoordigt de vereniging ook bij verschillende overlegfora. Bovendien is de coördinator bevoegd voor het beleidsmatig werk. 
Het team van medewerkers bestaat uit een bewegingsmedewerker, een beleidsmedewerker en een administratieve kracht.