Over ons

Over ons

Missie en visie

De Limburgse Milieukoepel is een koepelorganisatie die meer dan 50 Limburgse natuur- en milieuverenigingen versterkt en ondersteunt.

Binnen een duurzame ontwikkeling zet de Limburgse Milieukoepel zich in voor het behoud van de open ruimte, de verbetering van de kwaliteit van het leefmilieu, de biodiversiteit en bescherming van de resterende natuur in Limburg. Dat doen we door:

Onze ambitie blijft het streven naar een gezonde, duurzame samenleving voor huidige en toekomstige generaties. Dit doen we samen met onze leden, die we als partners beschouwen in het nastreven van gemeenschappelijke doelen.

Van verenigingen, door verenigingen

Elk vereniging die in de provincie Limburg actief is rond leefmilieu, natuur en ruimtelijke ordening kan vragen om lid te worden van de Limburgse Milieukoepel. Dat geldt zowel voor feitelijke verenigingen en vzw’s, als voor plaatselijke afdelingen van grotere organisaties (bijv. Natuurpuntafdelingen).

Wil je met jouw vereniging lid worden van onze koepelorganisatie?
Mail jouw aanvraag dan naar beweging@limburgsemilieukoepel.be

Structuur en werking

De Algemene Vergadering bepaalt het beleid en de doelstellingen van de vereniging. De Algemene Vergadering stelt de meerjarennota en de jaarplanning vast en controleert de werking van de vereniging.

Het Bestuur geeft uitvoering aan de beslissingen van de Algemene Vergadering. Het Bestuur stuurt de visie en volgt de thema’s en de concrete dossiers op. Het Bestuur houdt toezicht op de juridische verplichtingen van de vzw en stuurt het secretariaat aan. Het Bestuur wordt telkens verkozen voor een termijn van 3 jaar.

Het Dagelijks Bestuur volgt de werking van het secretariaat op en is bevoegd voor onder meer financiën en personeelsbeleid.

De dagelijkse werking gebeurt vanuit het secretariaat, waar de verschillende medewerkers hun eigen bevoegdheden hebben.
De dagelijkse leiding is in handen van de coördinator (vanaf 04/09/23: de directeur). Hij vertegenwoordigt de vereniging ook bij verschillende overlegfora en is bovendien bevoegd voor het beleidsmatige werk. 
Het team van medewerkers bestaat uit een beleidsmedewerker, een bewegingsmedewerker en een administratieve kracht.

Limburgse Milieukoepel vzw
Theresiastraat 29 | 3500 Hasselt | +32 (0) 11 22 50 73
0416.067.642 | RPR Antwerpen Afd. Hasselt