Werkgroepen

Werkgroepen

Waarom werkgroepen?

Als koepel verenigen we natuur- en milieuorganisaties en spreken we namens onze leden in allerhande overlegstructuren. We dienen nota’s in en trachten ten gunste van de natuurlijke omgeving een stempel te drukken op het beleid.

Om dit af te stemmen met onze lidverenigingen en om expertise op te bouwen, werd in 2020 de beleidswerkgroep opgericht. De werkgroep werd, volgens de interesse van de deelnemers, opgesplitst in een aantal deelwerkgroepen waarin actuele dossiers en thema’s besproken worden. Zo komen we tot gedragen standpunten waaruit een aantal acties of inspraakreacties kunnen voortvloeien.

De 3 werkgroepen kunnen, in samenspraak met de Limburgse Milieukoepel, ook activiteiten uitwerken en/of ondersteunen rond hun thema of een actueel dossier.

Zowel leden van ons bestuur, als leden van de aangesloten verenigingen, kunnen deel uitmaken van de werkgroepen.
Wil jij meedenken of jouw expertise delen binnen een van de thema’s? Schrijf je dan in voor één of meerdere werkgroepen.

Voorjaar 2021, Nagtegals Danny, Leefmilieu Tongeren Voorjaar 2021, Nagtegals Danny, Leefmilieu Tongeren

Natuur en ruimtelijke ordening

Over open ruimte, ecologisch waardevolle natuur en leefmilieu

Werkgroepen

Landbouw en water

Over droogte, grondwaterwinningen, zuiver water en natuurverweven landbouw

Foto: Katya Van Autgaerden Foto: Katya Van Autgaerden

Milieu, Klimaat en Mobiliteit

Over fietsostrades, extra (ring)wegen, Spartacus en ander openbaar vervoer