Werkgroepen

Werkgroepen

Inleiding

Als koepel verenigen we middenveldorganisaties en spreken we namens onze leden in allerhande overlegstructuren. Om alles goed af te stemmen werden er in 2020 enkele beleidswerkgroepen opgericht. De werkgroepen bespreken actuele dossiers en thema's en zo komen we tot een gedragen standpunt.

Om alles behapbaar te maken werden de werkgroepen opgedeeld in thema’s. Maar omdat bijvoorbeeld mobiliteit te maken heeft met ruimtelijke ordening, werden deze thema’s gegroepeerd.
Er worden standpunten bepaald en mogelijke acties besproken. Bij concrete dossiers worden standpunten en argumenten besproken die vervolgens in een inspraakreactie verwerkt kunnen worden.
De werkgroepen kunnen, in samenspraak met de koepel, ook activiteiten uitwerken en/of ondersteunen rond hun thema of een actueel dossier.

Zowel leden van ons bestuur, leden van de aangesloten verenigingen als derden kunnen deel uitmaken van de werkgroepen. Wil jij meedenken of heb je expertise in een van de thema’s? Schrijf je dan in voor een (of meer) werkgroep(en)!

Voorjaar 2021, Nagtegals Danny, Leefmilieu Tongeren Voorjaar 2021, Nagtegals Danny, Leefmilieu Tongeren

Water en ruimtelijke ordening

Over infiltratie, drainagedrang, ontharding…

Werkgroepen

Landbouw & water

Over droogte, grondwaterwinningen, overstromingen, megastallen, stikstof…

Werkgroepen

Maas

Over grindwinning en waterberging

Foto: Katya Van Autgaerden Foto: Katya Van Autgaerden

Milieu, Klimaat en Mobiliteit

Over fietsostrades, extra (ring)wegen, Spartacus, energiecentrales …