Thema's

Thema's

In de loop van het jaar zullen we hier meer info geven over steeds terugkerende thema's. 

Thema's

Afval

Over vermijding, hergebruik en recyclage en zwerfvuil.

Thema's

Delfstoffen

Over grind, zand, herinrichting en nabestemming Coming soon

Thema's

Energie

Over kerncentrales, gascentrales, zonnepanelen en windturbines, maar ook over zuinig verbruik

Thema's

Klimaat

Veel van onze thema's dragen (on)rechtstreeks bij tot de klimaatverandering: mobiliteit, verlies aan biodiversiteit, verlies aan natuuroppervlakte, water zo snel mogelijk naar de zee afvoeren... en het veranderend klimaat beïnvloedt ons dagelijks leven. Coming soon

Thema's

Landbouw

We dromen van een vruchtbare samenwerking tussen natuur en landbouw! Landbouw met respect voor de omgeving en een eerlijke prijs voor landbouwproducten.

Thema's

Mobiliteit

Over files, omleidingswegen, openbaar vervoer en... ruimtelijke ordening Coming soon

Thema's

Ruimtelijke ordening

Over de ruimtelijke wanorde in Vlaanderen en de gevolgen voor mobiliteit, water, natuuroppervlakte, open ruimte...

Thema's

Water

Water, teveel of te weinig, haalt regelmatig het nieuws.

Gezocht: directeur voor onze koepelorganisatie

Gezocht: directeur voor onze koepelorganisatie

Samen met lidorganisaties, bedrijven, overheden en partners bouwen wij aan een gezond, klimaatneutraal en duurzaam Limburg. Wil jij als directeur van onze organisatie mee een verschil maken? Stel je dan kandidaat voor 12 juni.

Ga naar de vacature >>