Europese natuurherstelwet werd goedgekeurd
Nieuws

Europese natuurherstelwet werd goedgekeurd

Terug naar het nieuwsoverzicht

27.06.2024

Europese lidstaten kunnen nu niet meer om de natuurherstelwet en de uitvoering ervan heen

Europese natuurherstelwet werd goedgekeurd

Op 17 juni jl. werd de Europese natuurherstelwet (essentieel onderdeel van de Europese Green Deal) dan toch goedgekeurd door een meerderheid van Europese lidstaten. Het wetsvoorstel lag al twee jaar op tafel.

Twintig lidstaten stemden voor, zes stemden tegen. Tegenstemmers zijn vooral bezorgd over de gevolgen van deze wet voor de bosbouw- en de landbouwsector.

België onthield zich omdat Brussel en Wallonië voor zijn, maar Vlaanderen tegen.

Natura 2000

De natuur in topconditie houden in de Europese Unie, dat is het doel van Natura 2000. De streefdatum om alle natuurdoelen te realiseren is 2050.

Zo’n 25% van het grondgebied van de Europe Unie is waardevol Natura 2000-gebied.

In principe zijn Natura 2000-gebieden beschermd. Toch gaat het alsmaar slechter met hun biodiversiteit en die achteruitgang wordt nog versneld door de snelle klimaatverandering.

Drastische maatregelen zijn nodig om ecosystemen te herstellen en te beschermen in de Europese Unie, eerst binnen en daarna ook buiten de natuurgebieden.

Europese natuurherstelwet

Daarom is er de Europese natuurherstelwet, een soort van Natura 2000 2.0. Alle Europese lidstaten moeten zich hiervoor engageren zodat de doelstellingen van de wet gerealiseerd worden. Ze hebben nu twee jaar de tijd om nationale herstelplannen op te stellen.

In dit persbericht van de Belgische Biodiversiteitscoalitie (17/06/24) lezen we: “België zal veel baat hebben bij de implementatie van deze wet, aangezien ongeveer 95% van onze natuurlijke habitats in een slechte toestand verkeren. Dit is een geweldige kans om een kwaliteitsvolle omgeving te herstellen voor mens en dier.”

De Belgische Biodiversiteitscoalitie is een partnerschap van WWF, BOS+, Greenpeace, Natagora, Natuurpunt, Canopea en Bond Beter Leefmilieu.

Meer over de goedkeuring van de Europese natuurherstelwet, ontdek je in dit artikel van VRT NWS.

In Limburg zetten o.a. natuur- en milieuorganisaties zich in om de natuurdoelen te helpen realiseren. Bij de Limburgse Milieukoepel vzw hebben we geen natuurgebieden in eigendom of beheer, maar wij doen er alles aan om de natuur op beleidsmatig vlak bescherming te bieden.

Natuurherstel loont!

"Elke euro geïnvesteerd in natuurherstel levert er acht op."

Dat is de conclusie van VITO (de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek), die in opdracht van WWF en Natuurpunt een studie uitvoerde en zo de kosten-batenverhouding in kaart bracht voor natuurreservaat Demerbroeken in Scherpenheuvel-Zichem.

Natuurgebieden bieden bescherming tegen overstromingen, verlagen de gezondheidskosten en bieden recreatieopbrengsten.

Investeren in natuurherstel loont dus, dubbel en dik!

Meer over deze studie van VITO ontdek je in dit artikel van VILT.

#klimaat