Nieuws

Remostort over en uit?

Terug naar het nieuwsoverzicht

12.12.2022

Het Remostort ligt stil. Er is geen geldige vergunning meer voor enige stortactiviteit. Blijft dat ook zo?

Remostort over en uit?

Momenteel is er geen geldige vergunning meer voor enige stortactiviteit op het Remostort in Houthalen-Helchteren. Voor de eventuele realisatie van het project Closing the Circle, waarbij al het gestorte afval (zo’n 19 miljoen ton) wordt opgegraven en verwerkt tot recycleerbare of brandbare stoffen is alleszins een bestemmingswijziging nodig. Ook voor het gebruik als stortplaats, in combinatie met een zandwinning is volgens ons een nieuw RUP nodig.

De nabestemming natuur moet wel worden uitgevoerd, voor zover dat mogelijk is, want natuur is niet maakbaar. Dat betekent dat alle putten volledig opgevuld en afgedekt moeten zijn en dat de oorspronkelijke vegetatie zo goed mogelijk hersteld moet worden. Hierrond loopt trouwens nog een juridische procedure. Ook het water dat uit de putten komt moet degelijk gezuiverd worden.

De kans dat er deze legislatuur (dus tot 2024) nog een vergunning afgeleverd zal worden voor stortactiviteiten is zeer klein: dit strookt immers niet met de ruimtelijke bestemming volgens het gewestplan. Het gebied staat ingekleurd als ontginningsgebied en uitbreidingsgebied. Een nieuwe vergunning voor zandontginning is dus wel mogelijk; een vergunning om afval te storten niet. Maar het zou heel verleidelijk zijn om een door zandontginning ontstane put vol afval te storten, leert de geschiedenis. We blijven dus op onze hoede!

De kans dat de uitbater van het Remostort een milieueffectenrapport zal laten opstellen, in de aanloop van een nieuw gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) bestaat wel. Maar de minister geeft nu duidelijk aan dat er deze legislatuur alleszins geen sprake zal zijn van een GRUP dat stortactiviteiten mogelijk zal maken.

Droomt de uitbater nog steeds van het Closing the Circle project? Het oorspronkelijke GRUP Closing the Circle werd vernietigd door de Raad van State. Het zal zeer moeilijk (onmogelijk?) zijn om een gelijkaardig GRUP te bekomen, gezien de omstandigheden niet veranderd zijn. Waarbij het belangrijk is om op te merken dat na de aanduiding als “ontginningsgebied” op het gewestplan, het betrokken gebied is opgenomen als EG Vogelrichtlijngebied, EG Habitatgebied en (deels) als Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN).

Betekent dit dan echt het einde van de stortactiviteiten? Het begint erop te lijken. We blijven op onze hoede, want je weet maar nooit...

Lees meer over het Remostort op onze dossierpagina.