Nieuws

Water tekort-teveel livestream

Terug naar het nieuwsoverzicht

06.04.2022

Op 21 maart organiseerden we samen met Avansa Limburg, Vrijzinnig Limburg en Natuurpunt Limburg een debatavond over water(s)nood.

Water tekort-teveel livestream

Herbekijk het debat hier (youtube)

Vier panelleden gaan met elkaar in gesprek, onder leiding van moderator Mieke Dury (Avansa Limburg). Wat wordt er momenteel al gedaan om droge periodes te overbruggen en regenwater maximaal op te vangen en te laten infiltreren in de bodem? Dit is alleszins niet voldoende, zo blijkt uit de actualiteit. Mislukte oogsten, overstromingen, captatieverbod... de gevolgen van droogte en te hevige regenbuien laten niemand onberoerd. En naar alle waarschijnlijkheid krijgen we nog meer van dat.

Wat kunnen we in de toekomst nog méér doen? Hoe houden we het water optimaal vast en doorbreken we de oude gewoonte van zo snel mogelijk afvoeren naar zee?

  • Patrick Willems , professor hydrologie en geotechniek aan de KULeuven
  • Nathalie Leynen , droogtecoördinator, directie omgeving - waterbeheer bij het provinciebestuur Limburg
  • Els Stevens , adviseur bij de Vlaamse Overheid, dienst Landbouw en Visserij
  • Robin Verachtert, beleidsmedewerker bij Natuurpunt, deskundig rond de thema's Klimaat en energie, Waterbeleid