Meldpunt verdachte grondwaterwinningen
Nieuws

Meldpunt verdachte grondwaterwinningen

Terug naar het nieuwsoverzicht

25.04.2022

Ken je een grondwaterwinningsput die niet vergund of aangemeld is? Ken je een boringsbedrijf dat zonder de nodige vergunning van de klant toch zonder probleem een put boort? Of pompt een bedrijf meer water op dan vergund?

Meldpunt verdachte grondwaterwinningen

Dat kan je vanaf nu melden op het meldpunt voor illegale boringen (Databank Ondergrond Vlaanderen).

Het meldpunt is niet anoniem, maar je kan ervoor kiezen om je gegevens vertrouwelijk te behandelen.

De milieubeweging kaart al enkele jaren de opvallende stijging aan grondwaterputten aan. We zijn ons ervan bewust dat landbouwteelten water nodig hebben, en dat water bij momenten schaars is. Maar enkel water oppompen uit de ondergrond, zonder extra maatregelen om de grondwatervoorraad bij te vullen gaat niet op. Extra infiltratiemaatregelen zoals bufferbekkens, gescheiden riolering, erosiebestrijding, ontharding, het behoud van natte natuur, het opnieuw natuurlijk inrichten van waterlopen, … en een strengere regelgeving voor grondwaterwinning plus handhaving dringen zich op.