Hergebruik gezuiverd afvalwater
Nieuws

Hergebruik gezuiverd afvalwater

Terug naar het nieuwsoverzicht

10.08.2022

Zonde toch dat zoveel gezuiverd afvalwater naar de zee vloeit, terwijl er elders grondwater wordt opgepompt? Daarom wil Europa het hergebruik van gezuiverd afvalwater binnen de landbouw vereenvoudigen.

Hergebruik gezuiverd afvalwater

Momenteel wordt binnen Europese lidstaten ongeveer 1 miljard kuub gezuiverd stedelijk afvalwater herbruikt. Dat is ongeveer 2,4% van totaal gezuiverd afvalwater. Frankrijk geeft het goede voorbeeld als Europese koploper met een gebruik van 7,7 miljoen kuub gezuiverd afvalwater. Omdat water een schaars goed is wil Europa tegen 2025 6 miljard kuub gezuiverd afvalwater herbruiken voor irrigatie in de landbouw. Hiervoor wordt een kader uitgewerkt dat minimumkwaliteitseisen bevat, een vergunningsregeling voor zuiveringsstations als leverancier en een kader voor de landbouwer als afnemer. Volgende zomer zal dit kader in de vorm van een verordening (verplicht dus) in werking treden.

Vandaag gebruiken verschillende industriebedrijven al gezuiverd afvalwater in hun productieprocessen.

De noodzaak en urgentie van zuinig omspringen met water is eindelijk doorgedrongen. Samen kunnen we onze watervoorziening nog veiligstellen.