GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr stopgezet
Nieuws

GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr stopgezet

Terug naar het nieuwsoverzicht

24.01.2023

Het GRUP werd stopgezet, maar het idee van een leidingstraat is nog niet afgevoerd.

GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr stopgezet

Het GRUP

Op 18 december 2020 keurde de Vlaamse Regering de startnota goed voor het geïntegreerd planproces GRUP 'Leidingstraat Antwerpen - Ruhr (Geleen)'. Bedoeling was om een strook van 45 meter breed te reserveren voor ondergrondse pijpleidingen tussen de Antwerpse haven en het Ruhrgebied (via Geleen naar de Duitse grens). Op deze strook is geen bebouwing of bos mogelijk.

Er waren drie mogelijke tracés: noordelijk, zuidelijk en gecombineerd. Het was niet duidelijk welke stoffen er vervoerd zouden worden - men sprak over propaangas (fossiele brandstof), CO2 en waterstof en de verduurzaming van de chemiesector – en er was ook geen concreet bedrijf met een concreet plan. Het leek sterk op een ‘voor het geval dat er ooit vraag naar zou zijn’ scenario (cfr. Groene Delle). Tijdens de inspraakprocedure werden er dan ook 4300 bezwaren en vele petities ingediend. Vrijwel elke betrokken gemeente adviseerde negatief. De Limburgse Milieukoepel diende samen met Natuurpunt Limburg en Limburgs Landschap ook een negatieve opmerkingennota in. Dit project zou een litteken vormen over half Vlaanderen.

Terug naar de tekentafel

Door een duidelijk gebrek aan draagvlak, gebrek aan concrete informatie over het gebruik, en het gebrek aan een tracé met weinig impact op wonen, landbouw en natuur, werden de plannen grondig bijgesteld en werd de optie van het centraal tracé geschrapt. De oefening om zoveel mogelijk natuurschade te vermijden en tegelijk onteigeningen te voorkomen bleek erg moeilijk in het ruimtelijk versnipperde Vlaanderen.

Op 20 januari 2022 kondigde de Vlaamse regering aan om het lopende planproces (GRUP) stop te zetten. “Enkel aan de hand van een duidelijk engagement vanuit de industriële partners (minstens industrie, Antwerpse haven en Fluxys), in de vorm van een convenant (letter of intent) waarin zij formeel hun intenties, timing, beheer en financiële tussenkomst voor het gebruik van de leidingstraat en voor een flankerend beleid concretiseren, kan een nieuwe procedure opgestart worden”, zo klinkt het. Moest er een nieuw GRUP worden opgestart, zal dit alleszins met meer voorafgaande communicatie en overleg met gemeentebesturen gebeuren. Minister Demir laat ook weten dat een dergelijke pijpleiding niet kan dienen voor het vervoer van fossiele brandstoffen.

De chemiesector laat intussen weten dat een dergelijke pijpleiding noodzakelijk is. Wordt wellicht vervolgd … Vermoedelijk duikt er vroeg of laat een nieuw planproces op.

Foto's: 
Banner: Pexels, soulful-pizza
Feature: Pexels, Mike Van Schoonderwalt