Natuurverenigingen bekomen extra natuurmaatregelen bij realisatie Kolenspoor Genk-As
Nieuws

Natuurverenigingen bekomen extra natuurmaatregelen bij realisatie Kolenspoor Genk-As

Terug naar het nieuwsoverzicht

21.12.2023

Omdat in de verleende vergunning van 20/09/2023 onvoldoende garanties waren ingebouwd wat betreft natuurverbinding en compensatie, besloten we samen met Natuurpunt Limburg in beroep te gaan.

Natuurverenigingen bekomen extra natuurmaatregelen bij realisatie Kolenspoor Genk-As

In juni '23 schreven we in een artikel op deze website, dat we enkele bedenkingen hadden bij de uitvoering van de fietssnelweg Kolenspoor, deeltraject Genk-As. 

Omdat in de verleende vergunning van 20/9/2023 onvoldoende garanties waren ingebouwd wat betreft natuurverbinding en compensatie besloten we samen met Natuurpunt Limburg in beroep te gaan. Toen Het Belang van Limburg op 21/11/2023 liet uitschijnen dat de vergunning in orde was, waren achter de schermen nog gesprekken bezig om meer natuurgaranties te bekomen.

Overleg

Beide verenigingen staan positief ten opzichte van elk beleidsplan dat duurzame mobiliteit wil stimuleren. Echter, wanneer de actuele natuurwaarden onherroepelijk geschaad worden door een plan of project, zien wij ons beiden genoodzaakt om in te grijpen. Bij voorkeur door vooraf samen met de initiatiefnemer en andere betrokkenen, in constructieve dialoog te gaan. Dat is in dit geval ook gebeurd. Hieruit vloeide een mooi plan, voorzien van voldoende mitigatie en compensatie. Een meerwaarde voor de natuur, en een functionele fietsverbinding voor de samenleving.

Toch bleven Natuurpunt Limburg en wij bij de Limburgse Milieukoepel, bij het nalezen van de uiteindelijke vergunningsaanvraag met enkele bekommernissen zitten. Wij dienden daarop bezwaar in.
Het Belang van Limburg pikte ons nieuwsbericht op in juni. Het krantenartikel lees je  hier. In de vergunning, die de provincie aan zichzelf verleende, werden de bezwaren en het negatieve advies van ANB volgens de natuurbewegingen onvoldoende in rekening gebracht.

De natuurbewegingen vreesden dat de oorspronkelijk bedoelde natuurwinst dode letter zou blijven, omdat ze onvoldoende verankerd zit in de vergunning. Bovendien vreesden ze dat de negatieve effecten (versnippering en habitatverlies) onvoldoende gemitigeerd zouden worden, met name voor het oostelijke deel van het traject. Duurzame mobiliteit mag nooit ten koste gaan van huidige natuurwaarden. Daarom werd er een beroepschrift ingediend. In antwoord hierop volgden enkele bijkomende overlegmomenten. Dankzij deze actie werden meer natuurmaatregelen opgenomen in het definitief plan en in het bestek (aanbesteding) en werden de natuurbewegingen uitgenodigd om de uitvoering van dichtbij op te volgen.

Voor de volgende delen (richting Maaseik, Maasmechelen, Beringen) zijn beide organisaties door de provincie uitgenodigd een adviserende rol op te nemen. De volgende delen van het Kolenspoor doorkruisen zeer waardevolle, juridisch beschermde natuur (SBZ en VEN), m.a.w. een zeer lastige operatie. De natuurbewegingen zullen er alles aan doen om deze natuur maximaal te beschermen en waar mogelijk te versterken. Indien dat niet lukt via advies en overleg, zullen formele inspraakreacties tijdens de openbare onderzoeksrondes ingediend worden.

Wordt vervolgd …

#mobiliteit #ruimtelijkeordening