Europa spaart de pesticides
Nieuws

Europa spaart de pesticides

Terug naar het nieuwsoverzicht

19.12.2023

Verdeeldheid binnen Europa over pesticides. Gelukkig zijn er ook hoopgevende berichten.

Europa spaart de pesticides

Vermindering gebruik en blootstelling aan pesticides?

Eind november jl. moest het Europees Parlement stemmen over een voorstel van de Europese Commissie om het gebruik van én de blootstelling aan pesticides tegen 2030 met 50 procent te verminderen.

Helaas haalde het voorstel geen meerderheid: 207 parlementsleden stemden voor het voorstel, 299 stemden tegen, terwijl 121 anderen zich onthielden.

Het voorstel kreeg vooral tegenwind van de Europese Volkspartij (EVP), de grootste fractie in het halfrond. De EVP vreesde dat de nieuwe regelgeving de Europese landbouw te veel zou schaden. Het voorstel was nochtans al een afgezwakte versie van hetgeen in oktober nog goedgekeurd werd door de milieucommissie van het Europees Parlement.

Nu dient echter nog de Europese Raad, het collectief van regeringsleiders, een standpunt in te nemen. Als dat standpunt pro is, zal de discussie in het parlement een vervolg krijgen.

Enkele dagen eerder verlengde de Europese Commissie al de vergunning voor het gebruik van glyfosaat met 10 jaar tot 2033, nadat de lidstaten er onderling niet over uit raakten.

Extra voorwaarden gebruik glyfosaat

Naast de verlenging van de vergunning komen er ook extra voorwaarden voor het gebruik van glyfosaat. Lidstaten moeten namelijk maatregelen nemen om kwetsbare dieren en natuur goed te beschermen tegen het product, al valt af te wachten hoe dat in praktijk wordt omgezet. Roundup, met glyfosaat als werkzame stof, kwam in de jaren ‘70 op de markt en is populair omdat het zo effectief is.

Al lang bestaan er bezorgdheden over de gevolgen voor de gezondheid en het milieu. Verschillende wetenschappers waarschuwen voor de gevolgen van blootstelling aan glyfosaat en milieuorganisaties pleiten al jaren voor een algemeen verbod. Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek bestempelde de stof in 2015 als "waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens." Maar tot op heden volgen de Europese instanties hier helaas niet in.

Al zijn er gelukkig ook hoopgevende berichten.

Zo heeft de Waalse start-up Apeo, opgericht binnen het Laboratorium voor Fytopathologie van Agro-Bio Tech in Gembloers (Namen), een bioherbicide ontwikkeld op basis van essentiële oliën, ter vervanging van glyfosaat. Apeo wil begin 2024 het goedkeuringsdossier indienen in Europa en de Verenigde Staten. De essentiële olie, die is geselecteerd vanwege zijn herbicidewerking, pakt ook milieuproblemen aan, zoals de ophoping van product in de bodem, omdat het product in minder dan drie dagen wordt afgebroken.

#water #landbouw

Beeld: hpgruesen via Pixabay.com