Een buffer tegen de volgende waterbom
Nieuws

Een buffer tegen de volgende waterbom

Terug naar het nieuwsoverzicht

13.04.2022

Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu en WWF stelden een memorandum op met een 30-tal voorgestelde maatregelen om in de toekomst rampzalige gevolgen van een waterbom te voorkomen.

Een buffer tegen de volgende waterbom

De “waterbom” van zomer 2021 zal ons nog jaren bijblijven. Zeker na zoveel opeenvolgende droge zomers en hittegolven. Ongezien! Wel, euh… we zullen in de toekomst wellicht nog meer van dat krijgen.

Hevige regenval en extreme droogte zijn de nu al merkbare gevolgen van de klimaatverandering. Dat wordt elke dag moeilijker om te vermijden (maar het is nog niet te laat!). Door toekomstgerichte keuzes te maken kunnen we wel veel leed voorkomen en de schade beperken.

Enkele voorbeelden:

Ga voor ontharding: zowel in tuinen als op openbaar domein. Wist je dat Vlaanderen 18000 km functieloze wegen telt? Dat blijkt uit het ruimterapport 2021.
Bescherm en herstel wetlands oftewel natte natuur. Deze natuurgebieden slaan bovendien veel koolstof op, dus het is nog een winst voor de strijd tegen klimaatverandering ook! Wist je dat de we de laatste 50-60 jaar maar liefst 75 % van onze natte natuur zijn kwijtgespeeld? Werk aan de winkel dus!
In Vlaanderen moest tot voor kort alle water zo snel mogelijk afgevoerd worden naar de zee. Tegenwoordig weten we wel beter en is infiltreren het nieuwe motto. Water zo lang mogelijk bufferen en de kans geven om in de grond te trekken, zo moet het zijn. Weet jij hoeveel km drainagebuizen en -grachten Vlaanderen telt? Dat weet eigenlijk niemand. Hoe begin je er dan aan? Door bijvoorbeeld nieuwe draineringen vergunningsplichtig te maken.
Waterbuffering op en rondom akkers is niet alleen goed voor het grondwaterpeil en tegen overstromingen, het is ook de beste remedie tegen erosie. Want uiteraard wil de landbouwer zijn vruchtbare grond niet zien wegspoelen richting dorpskern. Een poel, een houtkant of een grasstrook houden het water op. Doe dit bovenaan de helling en je voorkomt meteen het wegspoelen van vruchtbare aarde. Een gezondere bodem met voldoende koolstof houdt ook meer water vast. Ook hier is nog veel winst te boeken door bijvoorbeeld teeltrotatie en een teeltkeuze die beter afgestemd is op de omgeving.

En tot slot: verstreng de regelgeving rond grondwaterwinningen. Want hoewel infiltratie veel belangrijker is, dringt een aangepaste regelgeving rond watergebruik en wateronttrekking zich wel op.

Oproep

Wie heeft sprekende foto's van (recente) overstromingen die we mogen gebruiken in onze communicatie?

Nog meer weten? 

Lees het originele bericht met het volledige memorandum.