Nieuws

Wetenschappelijk comité luchtemissies veeteelt

Terug naar het nieuwsoverzicht

30.11.2022

Hoe groot is de stikstofuitstoot van een bedrijf nu echt? Onafhankelijk advies over luchtemissies in de landbouw komt geen dag te vroeg.

De Vlaamse regering richtte een wetenschappelijk comité luchtemissies veeteelt (WeComV) op.

Dit comité zal onafhankelijk advies geven over luchtemissies door veehouderijen en mestverwerkers, inclusief de luchtemissies van ammoniak, fijn stof, geur, biologische agentia en broeikasgassen.

Hierdoor kunnen landbouwers met een gerust hart investeren in de dure technologieën, wetend dat deze ook effectief een fikse reductie in hun (stikstof)uitstoot zullen betekenen. Uit Nederlandse studies bleek immers dat een aantal van hiervan niet het gehoopte resultaat leverden. Een dure investering voor niets dus. Daar moet dit comité met haar adviezen verandering in brengen, zodat een reductie op papier ook een reductie in de praktijk is.

Het is een stap in de goede richting, waarbij landbouwers geholpen worden in hun zoektocht naar oplossingen.