Nieuws

Waterbeleid moet beter!

Terug naar het nieuwsoverzicht

16.03.2022

Al jaren springen we massaal in Vlaamse waterlopen (The Big Jump) om aandacht te vragen voor een betere waterkwaliteit. Al jaren wordt beloofd er iets aan te doen. Maar wat er dan ook op papier verschijnt, in de praktijk zien we maar weinig verbetering.

Waterbeleid moet beter!

Nog geen 10 % van de 195 Vlaamse waterlopen zou tegen 2027 in goede kwaliteit verkeren. Ambitieus kan je dit niet noemen, ook al komen we van heel ver. De vorige minister Joke Schauvliege vroeg zelfs uitstel voor het behalen van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water. Deze hadden in 2015 behaald moeten zijn, en werden uitgesteld tot 2027. Voor een kwart van de waterlopen wordt gewoon aanvaard dat de kwaliteit tegen 2033 slecht is en blijft, zonder enige intentie er iets aan te doen. Je mag realistisch zijn, en toegeven dat niet alles in tien jaar lukt, maar dit is triest. In heel West-Vlaanderen is de waterkwaliteit slecht door onder andere nitraat en fosfaat. In 2020 werden zelfs in 33 % van de Vlaamse meetpunten de nitraatdoelstellingen overschreden. Men wil de landbouw beschermen door niet te streng te zijn, maar een slechte waterkwaliteit is slecht voor iedereen!

Wij maken deel uit van de Watercoaltie. Lees het volledige persbericht hier:Artikel Bond Beter Leefmilieu