Nieuws

Vergunning Verbrandingsoven Beegrean geweigerd

Terug naar het nieuwsoverzicht

08.07.2022

De Waalse ministers Tellin en Borsus hebben de vergunning voor de biomassacentrale van Beegrean in Visé geweigerd!

Vergunning Verbrandingsoven Beegrean geweigerd

We ontvingen het goede nieuws dat de vergunningsaanvraag voor een biomassacentrale bij de cementfabriek van CBR in Lixhe (Visé) door de Waalse Ministers Tellin (Milieu) en Borsus (Ruimtelijke Ordening) geweigerd werd.

De Limburgse Milieukoepel diende in samenwerking met de vzw “Goed leven in de Jekervallei” een beroep in tegen deze centrale. Deze nota was in grote lijnen gebaseerd op volgende elementen:

  • De verbrandingsoven zou hoofdzakelijk houtafval verbranden. De herkomst (containerparken) en de zuiverheid hiervan en de daarop gevoerde controle waren onduidelijk.
  • Er werd geen gebruik gemaakt van de Best Beschikbare Technieken (BBT). Integendeel! De uitstoot flirt met de bovengrens van de opgelegde normen. Dit maakt dat bij calamiteiten er zeker overschrijdingen zullen zijn. Een onverantwoorde keuze in deze tijden van klimaatopwarming.
  • De interregio Vlaanderen, Wallonië, Nederland en Duitsland kent al een vrij hoge graad van luchtverontreiniging die nadelig is voor de volksgezondheid.
  • Bijkomende stikstofemissie op de vlakbij gelegen St.- Pietersberg die gekend is omwille van zijn uitzonderlijk hoge natuurwaarden. Zelf in de huidige omstandigheden is er al een overschrijding van de verzurende deposito’s die hier op dit habitatrichtlijngebied valt.

De Waalse regering volgt nu in grote lijnen een aantal van deze argumenten en we zijn blij met de weigering. Het valt nu wel nog af te wachten of het bedrijf in beroep gaat bij de Raad van State.