Stikstofakkoord belangrijke eerste stap naar natuurherstel maar zet landbouw niet op duurzaam spoor
Nieuws

Stikstofakkoord belangrijke eerste stap naar natuurherstel maar zet landbouw niet op duurzaam spoor

Terug naar het nieuwsoverzicht

14.03.2023

Goed dat er een akkoord is! Goed dat het stikstofprobleem serieus genomen wordt. Maar we zijn er nog niet.

Gelukkig is deze vorm van bemesting al langer verleden tijd! - Foto: Pixabay Gelukkig is deze vorm van bemesting al langer verleden tijd! - Foto: Pixabay

Op vrijdag 10 maart 2023 bereikte de Vlaamse regering een belangrijk akkoord in het stikstofdossier. 

Na het politiek debacle, waarbij de kans op een akkoord met de dag kleiner leek te worden en de vraag of er nog wel een functionele Vlaamse regering was voor de resterende 14 maanden legislatuur enkel groter werd, kwamen de lachende en zichtbaar opgeluchte ministers samen voor een persmoment.

De 'rode lijst' wordt herbekeken op basis van de actuele stikstofuitstoot. Mogelijke versoepelingen om een beter toekomstperspectief te bieden voor jonge boeren worden eerst onderzocht op hun impact, om te vermijden dat het hele plan haar doel mist. Een harde klap voor de landbouwsector. Een verandering die er al lang zat aan te komen. Dit landbouwmodel is onhoudbaar geworden, de druk op de omgeving is te groot. En eigenlijk wisten we dit al langer. De na-oorlogse vooruitgang hield absoluut geen rekening met de natuur of het milieu, de druk op de open ruimte neemt nog elke dag toe.

Samengevat

+ de druk van stikstofuitstoot (door o.a. landbouw) op natuur wordt erkend;
+ de varkensstapel moet dalen;
+ er wordt geld uitgetrokken voor uitkoop van bedrijven;
+ er wordt geld uitgetrokken voor natuurherstel;
+ de stikstofdepositie op natuurgebieden moet tegen 2030 met de helft gedaald zijn;
+ enkele voorstellen voor versoepelingen (en leefbaarheid voor de boeren, dat begrijpen we best!) worden eerst onderzocht op hun impact.

- De focus ligt enkel op de Europees beschermde Speciale Beschermingsones, 'andere' natuur lijdt ook;
- technologie is niet altijd de enige of de beste oplossing;
- het échte probleem, het economisch systeem, wordt niet aangepakt, waardoor nog steeds via kunstmest en veevoer extra stikstof wordt ingevoerd (vanuit het buitenland);
- dit akkoord geeft geen blijk van een duurzame toekomstvisie voor de landbouwsector, het is een ad-hoc (poging tot) oplossing voor een probleem, zonder de oorzaak aan te willen pakken.

Reactie 

Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, Dryade en West-Vlaamse Milieufederatie reageerden in een gezamenlijk persbericht