Noord-Zuid: eindelijk een degelijke beslissing!
Nieuws

Noord-Zuid: eindelijk een degelijke beslissing!

Terug naar het nieuwsoverzicht

29.04.2022

De Noord-Zuid: voor veel Limburgers synoniem aan ellende waar geen einde aan komt… een beslissing, een andere beslissing, twee maal een arrest van de Raad van State... En nu dan ein-de-lijk een beslissing waar we best tevreden mee zijn! Oost, West, Tunnels Best!

Na vele omwegen is het doel dan eindelijk bereikt! Na vele omwegen is het doel dan eindelijk bereikt!

De Vlaamse regering besloot op 16 maart 2018 om de procedure van het Complex Project te volgen: meer overleg, meer transparantie, meer inspraak, meer mogelijkheden en… alweer meer onderzoek in plaats van actie.

De Limburgse Milieukoepel, voor velen de grootste blokkade in het dossier omdat we tweemaal naar de Raad van State trokken (en nog gelijk kregen ook!), werd intensief betrokken in dit nieuwe proces. Net zoals vele andere betrokken partijen. En overleg loont: eind 2021 wordt uit 7 (!) mogelijke scenario’s één voorkeursalternatief geselecteerd. Na openbaar onderzoek en “slechts” 54 bezwaren besliste de Vlaamse regering op 22 april 2022 definitief: “traject Ay” zal worden uitgevoerd.

Het definitief traject omvat twee tunnels voor doorgaand verkeer: eentje van twee maal twee rijstroken onder het centrum van Houthalen en eentje van twee maal 1 rijstrook onder het centrum van Helchteren. Plaatselijk verkeer blijft bovengronds mogelijk, na herinrichting (autoluw).
Verder wordt ingezet op een trambus voor Spartacus lijn 3 Hasselt-Neerpelt. Er komen ook enkele ecopassages, zoals bij de kruising van de Mangelbeek.

Over het algemeen zijn we tevreden met de keuze voor de doortocht met tunnels, in combinatie met een openbaar vervoer-verbinding. Voor een aantal knelpunten zal in de uitwerkingsfase nog een oplossing gezocht moeten worden, maar in het ruimtelijk wanordelijk Vlaanderen is zoiets onvermijdbaar. De extra in beslag genomen open ruimte bedraagt slechts 5 ha, tegenover de 160 ha van de eerder geplande westelijke omleiding.

We hebben op geen enkel moment gestreden tegen de vooruitgang an sich. We waren ook niet blij met al het fileleed, de verkeersdrukte en de bijhorende vervuiling. Maar we bleven volhouden dat een doortocht (met tunnel(s)) een waardig alternatief was dat serieus overwogen moest worden, zodat er niet onnodig veel open ruimte en waardevolle natuur moest sneuvelen.

Het gekozen traject is van alle voorstellen (heden en verleden) toch een van de betere (lees: minst schadelijke). Bovendien zijn we altijd al voorstander van de doortocht geweest.
We zijn opgelucht dat er na al die jaren een oplossing in zicht is die tot stand kwam in samenspraak met verschillende partijen, vertegenwoordigers en belangengroepen. Want de situatie ter plaatse was al jarenlang onhoudbaar, dat kan niemand ontkennen.

Meer lezen over de geschiedenis en onze rol hierin? Kijk op de dossierpagina.
Meer lezen over het complex project en alle officiële documenten? Kijk op de projectwebsite.

Tekst: Els Ferson
Maar alle credit gaat natuurlijk naar iedereen die constructief
meewerkte aan het complex project om tot dit resultaat te komen.