Nieuws

Natuur- en milieuorganisaties dagvaarden Vlaamse Regering in Pesticidenzaak

Terug naar het nieuwsoverzicht

01.02.2023

België is de op een na grootste pesticidegebruiker per hectare (8 kg) binnen Europa!

Natuur- en milieuorganisaties dagvaarden Vlaamse Regering in Pesticidenzaak

Op 25 januari hebben Velt, Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, WWF en Dryade de Vlaamse regering gedagvaard om Vlaanderen dringend voor minstens 35% pesticidevrij te maken. De organisaties gaven de Vlaamse regering eind oktober 2022 een maand de tijd om de Vlaamse regels in lijn te brengen met de Europese regelgeving, zonder resultaat.

De Vlaamse pesticidenregeling is, net zoals de nitraatrichtlijn en de waterkwaliteit van waterlopen niet in lijn met de Europese regelgeving. Europese kwaliteitsnormen worden niet gehaald.
Vlaanderen hinkt dus hopeloos achterop wat betreft milieukwaliteit.

Met aandrang vragen de eisende partijen om omvangrijke bufferzones rond huizen, scholen, crèches, waterlopen en natuur- en waterwingebieden. Om onszelf en de natuur te beschermen.
Steeds meer studies tonen de negatieve gezondheidsgevolgen (kanker, diabetes, ziektes aan de luchtwegen of neurologische aandoeningen) van peticidenresidu’s in het menselijk lichaam aan. Ook blijkt uit steeds meer studies dat mensen die in de buurt wonen van landbouwgebieden meer pesticidenresidu’s in hun bloed en urine hebben. Pesticiden dienen om ongewenste insecten te doden op de akkers. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de wijdere omgeving insecten sterven aan de gevolgen van pesticidengebruik. Daarom eist Europa al sinds 2004 een effectenbeoordeling voor pesticidengebruik, waarbij het gebruik enkel toegestaan kan worden indien de natuur er niet onder lijdt. In Vlaanderen wordt deze procedure nog steeds niet toegepast.
Europa vraagt ook sinds 2011 om nabij waterwingebieden en Natura-2000-gebieden het pesticidengebruik te verminderen of zelfs te verbieden. Ook hier heeft Vlaanderen niet de nodige acties ondernomen.

Het is jammer dat natuurorganisaties via de gerechtelijke weg moeten eisen dat Europese doelen gehaald worden. Eigenlijk zou een degelijk beleid rond pesticiden, water, nitraat en landbouw vanzelfsprekend moeten zijn.
Voor de natuur, en voor onze eigen gezondheid.

Lees hier het persartikel van BBL.

Foto: pexels, achini-kobbakaduwa