Nieuws

Luchtkwaliteit Remostort

Terug naar het nieuwsoverzicht

30.03.2022

Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder hebben samen een gespecialiseerd bedrijf aangesteld om luchtmetingen te doen rond het Remo-stort.

De stortplaats is al bijna 2 jaar niet meer in gebruik, maar op vraag van de buurtbewoners (en het vredegerecht) worden nieuwe metingen gedaan naar de kwaliteit van de lucht. Dat zal wellicht half april starten gedurende vier weken, en dan nog eens eenzelfde periode in de zomer zodat een vergelijking kan gemaakt worden. Er zal zowel gemeten worden op het bedrijfsterrein als in de buurt. Daarbij wordt onder meer gekeken naar mercaptanen en zwavelhoudende stoffen in de lucht. Toxycoloog professor Jan Tytgat van de KULeuven zal de metingen evalueren en ook vergelijken met vroegere metingen van de VITO.

BRON: www.heusden-zolder.eu (internetgazet).
Dit werd met ons gedeeld door Annie Partyka, een bezorgde buurtbewoner.