Individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater
Nieuws

Individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater

Terug naar het nieuwsoverzicht

16.03.2022

De Watercoalitie, waar we deel van uitmaken, haalde op 18 januari het nieuws! We pleiten namelijk voor het aanleggen van individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA) bij afgelegen woningen.

Individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater

Veel Vlaamse woningen, zo’n 400 000, zijn niet aangesloten op het rioolnet. Voor 2,5 % van de Vlaamse woningen zou dit zelfs onbetaalbaar zijn, omdat ze zo afgelegen liggen dat er speciaal honderden meters riolering aangelegd moeten worden. In plaats van deze zeer hoge prijs als erfenis van de ruimtelijke wanorde te betalen zouden Vlaamse middelen beter ingezet worden voor natuurherstel en het verbeteren van onze waterlopen. Want de beoogde doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn water vragen nog heel wat inspanningen.

Een subsidieregeling voor deze IBA’s zou goedkoper uitkomen dan rioleringen aanleggen. Want uiteraard willen we niet dat de burger volledig opdraait voor de kostprijs van de ruimtelijke wanorde.

Bij gebrek aan beter wordt het afvalwater van deze afgelegen woningen momenteel dan maar in een gracht geloosd. Daar hoeft verder geen tekening bij…

Lees meer in het Nieuwsartikel VRT