Het einde van de drainagedrang?
Nieuws

Het einde van de drainagedrang?

Terug naar het nieuwsoverzicht

05.10.2022

Komt er eindelijk een einde aan de grenzeloze Vlaamse drainagedrang?
De Vlaamse regering voert vergunningsplicht in.

Het einde van de drainagedrang?

De Vlaamse regering bereikte een akkoord over een integraal Vlaams klimaatadaptieplan. Zulke plannen zijn bedoeld om Vlaanderen tegen 2050 klimaatrobuust te maken.
Dat zijn dure woorden waarmee Vlaanderen eigenlijk wil zeggen: het klimaat verandert, we kunnen ons er maar beter op voorbereiden.

Concreet besliste de Vlaamse regering om eindelijk een einde te maken aan de grenzeloze drainagedrang die we in Vlaanderen kennen. Landbouwpercelen op natte gronden? Geen probleem dankzij drainage.
Bouwen op natte grond? Drainage.
Hierdoor kan het regenwater niet de grond in trekken om de grondwaterreserves aan te vullen. En waterlopen ontvangen extra regenwater waardoor ze kunnen overstromen.
En dat kon allemaal zomaar, zonder melding of vergunning.
Niemand weet precies hoeveel kilometers aan drainagebuizen en -grachten er in Vlaanderen liggen.

Daar komt verandering in. Voor elke nieuwe én bestaande drainage in een Habitatrichtlijngebied, en in een straal van 500 meter er rondom, geldt binnenkort een vergunningsplicht. Er kan enkel vergund worden indien er geen aantoonbare schade is aan de natuur. Anders wordt een nieuwe drainage niet vergund, of een bestaande drainage dichtgemaakt.
Ook binnen Vlaams Ecologisch Netwerk, Vogelrichtlijngebieden en valleigebieden komt er een vergunningsplicht.
Andere drainages worden peilgestuurd.

Hoe dit gecontroleerd zal worden is vooralsnog onduidelijk. Maar dit is zeker en vast een stap vooruit. 
Water is een kostbaar goed. Zuinig gebruik, infiltratie en opslag zijn van levensbelang
.