Nieuws

Herstel en aanplant van dreven in het Vijverbroek

Terug naar het nieuwsoverzicht

16.03.2022

Waar mensen samenwerken, boek je de mooiste en beste resultaten. Dat geldt ook voor het Vijverbroek in Kessenich. De bijna 600 meter tellende, voormalige canadadreef die twee akkerpercelen van elkaar scheidt, slaat letterlijk en figuurlijk de brug tussen landbouw en natuur.

Herstel en aanplant van dreven in het Vijverbroek

Eind 2019 startte Willy Haemers de gesprekken op namens de natuurgroepen en de in het gebied actieve landbouwers. Een jaar later vonden zij een partner in gemeente Kinrooi, waarna ook Steengoed Projecten en het Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) de rangen vervoegden. In goed overleg ontstond er een degelijk en gedragen plan van aanpak, dat begin maart zo goed als afgerond werd.

Enkele maanden geleden zorgden gemeente Kinrooi en Steengoed Projecten voor de verbetering van de wegen en werden deze opnieuw beter begaanbaar. Terzelfdertijd verwijderden Willy Haemers, enkele natuurpuntvrijwilligers en nadien ook een landschapsploeg van het RLKM hinderlijk overhangende takken. Kers op de taart volgde eind februari, begin maart, met de aanplant van bomen en struiken langs de dreef. RLKM tekende present voor het klaren van deze klus en nam het leeuwendeel van de aankoopkost voor haar rekening, gemeente Kinrooi paste bij vanuit het initiatief ‘woudfunding’. Naast een handvol bomen die er al stonden, siert nu ook heel wat zwarte els de wegel. Tussen die hoogstambomen is er – met aandacht voor de toegankelijkheid van de akkers – plaats voor hagen, bestaande uit veldesdoorn, meidoorn, gele kornoelje, hondsroos, rode kornoelje, wilde kardinaalsmuts en wilde lijsterbes. Dat alles zal binnen afzienbare tijd tot volle wasdom komen en voor een onmiskenbare toename van de soortendiversiteit zorgen.

Toekomstgericht zal de gemeente instaan voor het jaarlijks maaien van bermen, en zorgt het RLKM voor het cyclisch beheer van de houtkanten. De nu nog erg natte Helleweg, die de verbinding maakt van de Vijverbroekstraat met de lange dreef, wordt binnenkort nog door onze eigen technische dienst verbeterd ten behoeve van de droge wandelaarsvoeten. Eerst maar eens het rijkelijk aanwezige regenwater de onderste grondlagen laten intrekken…

Dankjewel aan initiatiefnemer Willy Haemers, landbouwers Linssen - Beckers en Stakenborg, Werner Verheijen van Natuurpunt Kinrooi, Regionaal Landschap Kempen en Maasland, Steengoed Projecten CV en onze eigen gemeentelijke diensten.

Bron: Facebookbericht van groep “De bès van Kessing” en “Natuurpunt Kinrooi”, getipt door Willy Haemers.