Energieheuvel-project van C-ground in Zutendaal/Bilzen
Nieuws

Energieheuvel-project van C-ground in Zutendaal/Bilzen

Terug naar het nieuwsoverzicht

12.05.2023

Economisch-ecologisch overleg, daar staan wij voor. Daarom zijn we verheugd dat C-ground ons betrok bij hun Energieheuvel-project in Zutendaal/Bilzen.

Energieheuvel-project van C-ground in Zutendaal/Bilzen

Het afgelopen jaar werden enkele natuurorganisaties, waaronder de Limburgse Milieukoepel, door het bedrijf C-ground benaderd met het verzoek om hun mening te geven over een nieuw project dat het bedrijf wilde ontwikkelen op het industriegebied Genk-Zuid, in de nabijheid van de natuurgebieden De Kuil (Orchis vzw) en het Munsterbos (Natuurpunt Zuidoost Limburg).

Het komt te weinig voor dat we, als koepel van de Limburgse natuur- en milieuverenigingen, voorafgaandelijk worden betrokken bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. We zijn dan ook blij met dit economisch-ecologisch overleg vanuit de basis en hopen dat dit wat meer weerklank zal vinden bij de werkgeversorganisaties.

Een korte voorstelling van het project en de ontwikkelaar

De natuur inschakelen om een efficiënte en succesvolle energiestrategie uit te werken, dat is waar het bij C-ground om draait. Het bedrijf maakt gebruik van een unieke en gepatenteerde technologie om het energieverbruik en de energieproductie perfect op elkaar af te stemmen. Dit doen ze met behulp van hydro-batterijen, die ze energieheuvels noemen. Samen met de talloze andere energie-oplossingen die ze binnen Cordeel Group ontwikkelen, zorgt C-ground zo mee voor een duurzamere toekomst en hogere winst voor iedereen.

C-ground presenteert zijn toekomstplannen voor zijn activiteiten te Zutendaal. Met de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag wenst C-ground, als onderdeel van de Cordeel Group, zijn huidige geografische verankering in Limburg (samen met de maatschappelijke zetel van Cordeel Hoeselt) uit te breiden en zijn rol in de duurzame ontwikkeling als groep verder kracht bij te zetten.

Als nieuwe eigenaars, wil C-ground zijn locatie op het industrieterrein, nabij de kanaalbrug in Zutendaal, exploiteren en nieuw leven inblazen op het vlak van grondreiniging, energietransitie en duurzaamheid om zich te wapenen tegen de toekomstige uitdagingen van deze sector.

Activiteiten

De bedrijfsactiviteit van C-ground speelt zich af op 2 terreinen aan de Kruisbosstraat, waarvan één terrein een eigen loskade heeft. Dit is zeer belangrijk in de ontwikkelings- en exploitatieplannen van C-ground, want meer dan 80% van de transporten gebeuren vandaag reeds over de waterwegen.

Op het deel aan het Albertkanaal voorziet C-ground de bouw van een nieuwe hal om zijn activiteiten en grondbehandelingen in de toekomst binnen te kunnen voorzien. Hierdoor zullen de effecten van stof, geluid, slijk, etc. gecontroleerd en vermeden worden. Deze hal wordt tevens voorzien van luchtfilters, zonnepanelen en voldoende batterijcapaciteit om op termijn zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energie.

Op het achterliggende terrein voorziet C-ground de aanleg van een natuurlijk batterijsysteem, door middel van de aanleg van een ‘Energieheuvel’. Het Energieheuvel-concept te Zutendaal zal de tweede locatie in Vlaanderen zijn waar C-ground dit concept ontrolt. Momenteel is C-ground reeds in Temse bezig met de aanleg van de eerste heuvel, waarvoor de vergunning begin 2022 werd afgeleverd.

Het principe van energieopslag in dit concept berust op een klassiek gesloten watersysteem, met een wateropslag onderaan en bovenaan, om zodoende de energie op te slaan als potentiële energie. Het is hiermee een aanvullende schakel in het duurzaam materiaalgebruik alsook de meest ecologische opslagoptie om energieoverschotten te bufferen om het gebruik van groene stroom te maximaliseren. De heuvel vervult hierin een deel van de totale opslagcapaciteit, die in combinatie met de andere batterijsystemen te Zutendaal geïnstalleerd wordt.

De nodige aandacht wordt gevestigd op het vermijden van afstromend hemelwater en kwellend grondwater (uit de energieheuvel) in de richting van het gebied De Kuil. Hiertoe zal de serviceweg naar de top van de energieheuvel worden voorzien van een apart afwaterend grachtenstelsel, dat in verbinding staat met de infiltratievijvers voor hemelwater. Op aangeven van de natuurorganisaties werden aanpassingen doorgevoerd aan de eerdere ontwerpen om hieraan te voldoen. Dit werd tevens onderzocht en bevestigd in de natuureffectbeoordelingen die werden opgemaakt bij dit ontwerp (Passende Beoordeling en Verscherpte Natuurtoets).

De energieheuvel wordt opgebouwd uit bodemmaterialen die volledig voldoen aan alle wettelijke hergebruiknormen en krijgt deels door aanplanting en deels door spontane vegetatieontwikkeling aan de buitenzijde een natuurlijk karakter, waardoor men deze maximaal kan integreren in het natuurgebied De Kuil (zie hoger). Door deze natuurontwikkeling, zal er aldus ter hoogte van de exploitatie een groene buffer (visueel, akoestisch, luchtemissies, …) ontstaan tussen het industrieterrein Genk-Zuid en de woonkern Munsterbilzen-Eik.

Het concept past naast een duurzame energiehuishouding eveneens binnen de visie van een circulair materiaalbeheer. De opbouw van de heuvel gebeurt volledig in het kader van de grondverzetregelgeving, als toepassing van schone hergebruik gronden. Voor de aanvoer van deze schone gronden wordt eveneens beroep gedaan op de binnenvaart. Ook op deze manier kiest C-ground op het gebied van transport voor duurzaamheid en veroorzaakt dit project geen bijkomende belasting van vrachtverkeer langsheen de Taunusweg.