Drinkwaterwinning Rukkelingen nog tot 2029
Nieuws

Drinkwaterwinning Rukkelingen nog tot 2029

Terug naar het nieuwsoverzicht

15.05.2024

Drinkwaterproductie in Heers moet uitdoven. De waterwinning werd vergund onder voorwaarden tot 2029.

Drinkwaterwinning Rukkelingen nog tot 2029

In 2022 vroeg De Watergroep de vernieuwing aan van haar vergunning voor de winning van drinkwater. Oorspronkelijk werd een debiet van 900.000 m³/jaar aangevraagd, voor een periode van 20 jaar. Deze grootschalige grondwaterwinning kwam in opspraak door verdroging, grondverzakkingen en barsten in huizen. Het juridisch onderzoek naar een oorzakelijk verband loopt nog steeds.

Lees hier en hier onze eerdere artikels over de verdroging, grondzettingen en het mogelijke verband met de waterwinning.

Minister Demir verleende een tijdelijke hervergunning op proef voor de winning van drinkwater. De Watergroep mocht 850.000 m³/jaar oppompen tussen 2022 en 2024 voor de drinkwatervoorziening van Heers, Gingelom en Sint-Truiden.

Nu deze proefperiode afgelopen is, besliste de minister om de vergunning met nog vijf jaar te verlengen, tot 2029. Opnieuw met een verlaagd debiet van 850.000 m³/jaar. Dan zal een nieuw waterproductiecentrum (WPC) operationeel moeten zijn en kan intussen de drinkwatervoorziening gegarandeerd worden.

Wel zijn er een aantal voorwaarden opgelegd:

  • Opjager Heers wordt maximaal ingezet;
  • Monitoring van zettingseffecten (op woningen. Indien nodig wordt het debiet verlaagd);
  • 25 peilputten met autologging;
  • Beperking debiet om niveau grondwater te beschermen;
  • Actieve vernatting en monitoring van natuurgebied Hornebos.

Hiermee erkent de minister dus dat er verdroging optreedt, die mogelijks een rechtstreeks gevolg is van de waterwinning. Om de drinkwatervoorziening niet in het gedrang te brengen, maar tegelijkertijd de natuur en de huizen te behoeden voor verdere schade, vergunde ze tijdelijk, onder voorwaarden.

TVL maakte er deze reportage over op 09/05/24.

#water

Foto: Rajesh Balouria via Pixabay