Nieuws

4000 ha extra bos

Terug naar het nieuwsoverzicht

17.08.2022

In 2019 beloofde Vlaams minister Demir 4000 ha nieuw bos tegen 2024. Hoever staan we nu, halfweg 2022?

4000 ha extra bos

Van de 4000 ha extra bos in deze legislatuur werd er 656,2 ha gerealiseerd. Concreet is er dus (iets over) halverwege deze termijn slechts 16% van het doel behaald.

Probleem is vooral dat er weinig (planologisch) geschikte percelen worden gevonden. Dit drukt ons nog maar eens met de neus op het feit dat Vlaanderen heel erg versnipperd en rommelig is. Maar wat doe je eraan?

Een optie die momenteel op tafel ligt is de herziening van de pachtwet. Zo kunnen op landbouwgronden alsnog nieuwe bossen geplant worden indien de eigenaar dit wenst, ondanks de pachtovereenkomst met een landbouwer. Momenteel is de landbouwer beschermd door deze pachtwet en kan er geen bos komen zonder akkoord van de pachter.

Meer info en actuele cijfers op bosteller.be

Gezocht: directeur voor onze koepelorganisatie

Gezocht: directeur voor onze koepelorganisatie

Samen met lidorganisaties, bedrijven, overheden en partners bouwen wij aan een gezond, klimaatneutraal en duurzaam Limburg. Wil jij als directeur van onze organisatie mee een verschil maken? Stel je dan kandidaat voor 12 juni.

Ga naar de vacature >>