RUP Brustem vernietigd
Nieuws

RUP Brustem vernietigd

Terug naar het nieuwsoverzicht

14.03.2022

Natuurpunt Vlaanderen, Natuurpunt Limburg en de Limburgse Milieukoepel trokken op 11 oktober 2019 naar de Raad van State tegen het gemeentelijk RUP “Brustem 3 – domein van Brustem” van 17 juni 2019.

RUP Brustem vernietigd

RUP Brustem vernietigd

Het kon volgens ons niet door de beugel dat zo’n uitzonderlijk waardevol en zeldzaam graslandgebied (type 6230 kalkrijk heischraal grasland en type 6510 glanshavergrasland, het grootst aaneengesloten stuk in Vlaanderen!) misbruikt zou worden als evenementenplein.
Want grote evenementen brengen veel verstoring voor de aanwezige dieren, maar trekken ook veel volk dat de bijzondere en zeldzame vegetatie zal vertrappelen, om nog niet te spreken van de stofwolken in de zomer en de modderpoelen in de winter. 

Het RUP werd op 25 februari vernietigd door de Raad van State.
De regels inzake bevoegdheidsverdeling werden geschonden: de schaal en frequentie van de evenementen is van provinciaal niveau, dus het was aan de provincie om een RUP op te maken, niet de gemeente. Bovendien stroken de plannen niet met het provinciaal ruimtelijk structuurplan. Dergelijke evenementen horen thuis in een stedelijke omgeving, niet op dit afgelegen terrein. Bovendien kunnen grootschalige evenementen, hoe occasioneel ook, niet toegelaten worden in deze bijzondere graslanden.

De geplande evenementenweide kan dus niet doorgaan; terrein valt terug in de oorspronkelijke bestemming: militair domein en agrarisch gebied. Hierdoor komt ook de regularisatievergunning van Punch Powertrain, waartegen we in beroep gingen, op losse schroeven te staan – de aanvraag werd intussen ingetrokken.

We hopen dat dit stukje waardevolle natuur vol potentie in de toekomst degelijk beschermd en beheerd kan worden, zonder dat we dit juridisch moeten afdwingen.