Natura 2000 en de Europese Natuurherstelwet
Nieuws

Natura 2000 en de Europese Natuurherstelwet

Terug naar het nieuwsoverzicht

22.05.2023

De biodiversiteit in de Natura 2000-gebieden staat onder druk. Daarom ligt de Natuurherstelwet op tafel.

Natura 2000 en de Europese Natuurherstelwet

Natura 2000 

21 mei werd uitgeroepen tot Europese Natura 2000-dag.

De natuur in topconditie houden in de Europese Unie, dat is het doel van Natura 2000. De streefdatum om alle natuurdoelen te realiseren is 2050.

Zo’n 25% van het grondgebied van de Europe Unie is waardevol Natura 2000-gebied en is in principe beschermd. Toch gaat het alsmaar slechter met de biodiversiteit in deze gebieden. Die achteruitgang wordt ook nog versneld door de klimaatverandering.

In Limburg zetten o.a. natuur- en milieuorganisaties zich in om de deze natuurdoelen te helpen realiseren.

Bij de Limburgse Milieukoepel hebben we geen natuurgebieden in eigendom of beheer, maar wij doen er alles aan om de natuur op beleidsmatig vlak bescherming te bieden.

In het verleden werd de omleidingsweg Noord-Zuid twee keer juridisch vernietigd omdat deze door Natura 2000 liep, daarna was er het Essersbos. Vandaag ligt het dossier Duivelsberg op tafel.

Het rallycrosscircuit Duivelsberg ligt in Habitatgebied. Voor ons is het duidelijk: juridisch kan dit niet! We snappen niet hoe een rallycross géén onaanvaardbare hinder zou veroorzaken in naastgelegen Europees beschermd natuurgebied. Dit circuit ligt hier niet op zijn plaats, ook de lokale beleidsplannen bevestigen dit.

Natuurherstelwet

Momenteel worstelt Europa met de Natuurherstelwet, een soort van Natura 2000 2.0, zeg maar. Die wet ligt op tafel omdat drastische maatregelen nodig zijn om ecosystemen te herstellen en te beschermen binnen de Europese Unie. Maar niet iedereen kan zich vinden in die maatregelen, zoals je leest in dit artikel van vrt.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/05/08/wat-is-de-europese-natuurherstelwet/

Waar gaat het precies over? Natuurpunt geeft heldere uitleg.