Kernuitstap
Nieuws

Kernuitstap

Terug naar het nieuwsoverzicht

21.03.2022

Op 18 maart 2022 besloot de federale regering om dan toch de jongste centrales (Doel 4 en Tihange 3) tien jaar langer open te houden. Of dit praktisch haalbaar en betaalbaar is moet nog blijken, want uitbater Engie bereidde zich al voor op totale sluiting in 2025.

Kernuitstap

Kerncentrales staan tot op vandaag (2022) in voor ruwweg de helft van onze binnenlandse energieproductie. Bij de werking van een kerncentrale komt er géén CO2 vrij, wat deze energiebron een erg klimaatvriendelijke reputatie oplevert. Bovendien zijn we op deze manier onafhankelijk van buitenlands gas en de daarbij horende grillen. Maar kernenergie is niet zonder risico. Volgens ons moet er volop ingezet worden op hernieuwbare energie en energiezuinig leven.

De houdbaarheidsdatum van een kerncentrale verleng je niet door hem simpelweg te doorstrepen en er een nieuwe datum op te zetten. Er treedt slijtage op en veiligheidsnormen veranderen. Onderhoudswerken in het nucleaire gedeelte vragen strenge veiligheidsmaatregelen en secure planning.

De twee jongste centrales (Doel 4 en Tihange 3, samen goed voor (amper) 3% van het Belgisch elektriciteitsverbruik) worden dan toch nog 10 jaar langer in bedrijf gehouden, tot 2035. De concrete gesprekken met uitbater Engie over de uitbating, onderhoud en veiligheid moeten nog gevoerd worden. 
Om het productieverlies van de sluitende centrales op te vangen zullen er twee nieuwe gascentrales gebouwd worden. Of deze ook een omgevingsvergunning zullen verkrijgen en financiële steun via het CRM systeem is nog allemaal onduidelijk. 
Er zal ook 1 miljard extra uitgetrokken worden om de overgang naar hernieuwbare energie te versnellen. Maatregelen zoals 6 % BTW op zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen zitten in het pakket. Ook zullen er “op alle federale overheidsgebouwen zonnepanelen” komen (en dat wordt tijd ook!)

Dat is mooi, maar het kon beter. Bovendien wachten we al 19 (!) jaar op alternatieven.

Want reeds in 2003 besloot de toenmalige regering Verhofstadt II over de wet op de kernuitstap: eind 2025 zouden alle Belgische kerncentrales buiten dienst zijn. Ze zouden gefaseerd sluiten tussen 2015 en 2025.
Intussen werden Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 tien jaar langer in dienst gehouden en zullen ze sluiten in 2025 in plaats van 2015.
Nu zullen dus Doel 4 en Tihange 3 volgens de regering open kunnen blijven tot 2035.

Eerder liet uitbater Engie al uitschijnen dat het naar eigen berekening 1 miljard euro zou kosten om beide centrales veilig in gebruik te blijven houden. Na de verlenging van Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 werd vastgelegd (in artikel 30 van het Koninklijk Besluit over veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties van 30/11/2011) dat de nodige veiligheidsmaatregelen en investeringen met het oog op levensduurverlenging dienen te gebeuren voorafgaand aan de originele sluitingsdatum. Dus voor 2025. Vanzelfsprekend zag Engie deze investering niet zitten zolang er geen garantie tegenover stond. Gevolg: deze aanpassingen zijn nog niet gebeurd.

Het is dus niet omdat de regering over de levensduurverlenging heeft beslist, dat deze ook kan en zal worden uitgevoerd…

Meer lezen:
in ons tijdschrift edities 2015-2 en 2015-3 schreven we hier uitgebreid over. Wil je deze nummers ontvangen om verder te lezen? Stuur een mailtje of gebruik het contactformulier!