Gezocht voor onmiddellijke indiensttreding: directeur bij Limburgse Milieukoepel
Nieuws

Gezocht voor onmiddellijke indiensttreding: directeur bij Limburgse Milieukoepel

Terug naar het nieuwsoverzicht

16.05.2023

Wij zoeken een directeur, voor onmiddellijke indiensttreding Je kan je niet meer kandidaat stellen. De deadline, 12 juni, is gepasseerd.

Gezocht voor onmiddellijke indiensttreding: directeur bij Limburgse Milieukoepel

Directeur

Je kan je niet meer kandidaat stellen. De deadline, 12 juni, is gepasseerd.

(voltijds contract van onbepaalde duur)

De Limburgse Milieukoepel verenigt meer dan 50 lokale en regionale natuur- en milieuverenigingen actief in Limburg, ondersteunt hen en voert namens hen een beleid voor een gezonde leefomgeving en een duurzame samenleving. De vereniging bouwt samen met lidorganisaties, bedrijven, overheden en partners aan een gezond, klimaatneutraal en duurzaam Limburg. Meer info over de werking vind je hier.

Wat ga je doen?

 • Je bereidt heldere en gedragen standpunten en strategieën voor en wordt daarin ondersteund door een ervaren bestuur en de aangesloten organisaties.
 • Je bouwt aan, en onderhoudt een breed netwerk van contacten met besluitmakers, overheden en middenveldorganisaties in Limburg. Je onderhandelt en sluit strategische partnerschappen rond aspecten van onze werking.
 • Je bent het gezicht van de organisatie, onderhoudt goede relaties met Limburgse mediaspelers en je werkt communicatie en beleidscampagnes uit.
 • Jij staat aan het hoofd van een klein team van enthousiaste medewerkers en stuurt hen aan.
 • Je bouwt samen met het team aan een ondersteuningsbeleid voor lidorganisaties zodat ze de werking kunnen verbreden en verdiepen.
 • Op financieel vlak creëer je kansen om de inkomsten te diversifiëren.
 • Je beïnvloedt het beleid op verschillende manieren. Dit omvat o.m. actieve participatie en opvolging van beleidsprocessen, deelname aan adviesraden en overlegfora, overleg met actoren en organisaties, t.e.m. juridische procedures.
 • Je ondersteunt, samen met je medewerkers, de lokale beleidswerking en versterkt lokale verenigingen in hun beleidswerking.

Wie ben jij?

 • Je bent gemotiveerd om een verschil te maken voor een biodivers, gezond en duurzaam Limburg.
 • Je staat stevig in je schoenen in debat en streeft naar constructieve oplossingen.
 • Je weet om te gaan met een grote diversiteit aan stakeholders: van ministers tot vrijwilligers.
 • Je hebt interesse voor en voeling met natuur-, milieu- en duurzaamheidsthema’s en bent vertrouwd met de besluitvorming in deze domeinen.
 • Je hebt basiskennis van organisatiemanagement en financiën.
 • Je bent bereid om bij te leren.
 • Je kan strategisch denken en een visie op lange termijn opmaken.
 • Je kan medewerkers motiveren en aansturen.
 • Je voelt je thuis in de participatieve besluitvorming eigen aan een koepelorganisatie.
 • Je kan zelfstandig werken en goed hoofd- van bijzaken onderscheiden.
 • Je bent flexibel in je tijdsindeling en presteert goed onder tijdsdruk.
 • Je hebt een masterdiploma behaald of gelijkwaardig door ervaring.

Wat bieden wij?

Je krijgt de leiding over een team van 3 collega’s en je werkt samen met professionals en vrijwilligers van heel Limburg. Je plaats van tewerkstelling is het secretariaat van de vereniging in Hasselt, maar je werkt regelmatig van thuis uit.

Je krijgt een loon aan barema B1a van paritair comité 319.01, het aanvangssalaris is minimum 3.345,92 euro bruto, relevante ervaring kan worden omgezet in loonanciënniteit binnen het barema. Bij voorkeur begin je zo snel mogelijk bij de vereniging. Je werkweek van 38 uren presteer je in een stelsel van glijdende werkuren en hybride werken.

De Limburgse Milieukoepel wil een werkomgeving creëren waarin mensen met verschillende perspectieven en achtergronden zich thuisvoelen.
We moedigen dan ook iedereen aan om te solliciteren. We zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten, ongeacht je genderidentiteit, seksuele oriëntatie, etnisch-culturele achtergrond, nationaliteit, geloof, functiebeperking, ...
Heb je een vraag over toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden? Contacteer ons.

Hoe solliciteren?

Stuur je cv en motivatiebrief naar de penningmeester via ramaekers.jos@gmail.com.

Je kan tot en met 12 juni 2023 reageren op deze vacature.

Uiterlijk op 19 juni volgt er een terugkoppeling over je kandidatuur (via telefoon of mail) en een eventuele uitnodiging voor de sollicitatiegesprekken en testen/opdrachten in de week van 26 juni. De selectieprocedure wordt uiterlijk eind juni afgerond.

Meer informatie?
Heb je extra vragen over de functie? Neem dan contact op met:
Jan Vandegoor – huidig coördinator via jan.vandegoor@limburgsemilieukoepel.be of 0473 78 90 56.

De Limburgse Milieukoepel hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw private levenssfeer en zal eventuele communicatie strikt vertrouwelijk behandelen.