Nieuws

Burgemeestersconvenant wel degelijk juridisch afdwingbaar

Terug naar het nieuwsoverzicht

05.07.2022

In kader van de zorgplicht voor het klimaat is de Burgemeestersconvenant wel degelijk juridisch afdwingbaar.

Burgemeestersconvenant wel degelijk juridisch afdwingbaar

41 van de 42 Limburgse burgemeesters ondertekenden de burgemeestersconvenant. Hiermee engageren de gemeenten zich om tegen 2030 hun uitstoot met 40 procent te verlagen en hun gemeente bestand te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Het is geen vrijblijvend charter: de Europese Unie volgt op of de gemeente haar engagementen nakomt.

Het gemeentebestuur van Boechout weigerde in 2019 een vergunning voor een tankstation (enkel fossiele brandstoffen). De argumentatie was dat fossiele brandstoffen niet passen in het kader van de burgemeestersconvenant. De aanvrager ging in beroep bij de provincie en kreeg alsnog vergunning. De aanvraag voldeed immers aan de Vlaremnormen en de burgemeestersconvenant was “geen wettelijke grond om een vergunning te weigeren”.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelde echter dat op grond van de zorgplicht voor klimaat het burgemeestersconvenant wel degelijk ingeroepen kan worden om een vergunning te weigeren. Naast de Vlaremregelgeving moet dus ook de klimaatimpact bekeken worden.

Concreet betekent dit een sterk argument in de vergunningsprocedure. 

Lees hier het arrest (2021.0923)