Batterijpark Rotem
Nieuws

Batterijpark Rotem

Terug naar het nieuwsoverzicht

14.04.2022

Komt er dan toch geen gascentrale van 920 MW maar een gigantische batterij op het industrieterrein van Rotem? UPDATE 14/6: het batterijpark werd vergund op 3/6.

Batterijpark Rotem

Het Duitse bedrijf RWE, dat onlangs géén vergunning kreeg voor een gascentrale in Rotem ging in beroep tegen de weigering, maar besloot het over een andere boeg te gooien.
Het bedrijf heeft de beroepsprocedure tegen de weigering stopgezet.

Want naast gascentrales wordt ook ingezet op hernieuwbare energie en energiebesparing om de sluiting van de kerncentrales op te vangen. Opslag van energie zal op termijn de schommelingen in het aanbod moeten opvangen en gascentrales overbodig maken.
Dat laatste leek een doenbaar alternatief: een gigantisch batterijpark. Zoals momenteel aangevraagd wordt zou deze verzameling lithium-ion batterijen goed zijn voor een opslag 200 MW, de grootste opslagcapaciteit in Europa tot nu toe.

Het plaatselijk actiecomité dat zich verzette tegen de geplande gascentrale reageert alvast positief: ze stelden zelf een batterijpark voor als alternatief.
Wat betreft klimaat en onafhankelijkheid van (buitenlandse) fossiele brandstoffen scoort dit project alleszins beter dan de origineel geplande gascentrale. Er is ook geen sprake meer van hoge schoorstenen die niet overeenkomen met de maximaal voorgeschreven bouwhoogte.

Dit is de toekomst!

We dienden een inspraakreactie in met enkele suggesties voor terreininrichting: dankzij lokale vrijwilligers leerden we dat er rugstreeppadden in de buurt wonen.