Infosessie: Geopunt
Activiteiten

Infosessie: Geopunt

Terug naar het activiteitenoverzicht

Wil je vlotter leren werken met Geopunt? Reserveer dan jouw plek voor deze sessie.

Op de Vlaamse portaalsite Geopunt vind je allerlei geo-info en geo-gerelateerde info terug.

Het gewestplan, historische kaarten (Ferraris), jachtgebieden, speciale beschermingszones (SBZ), gebieden van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), hoogtekaarten, overstromingskaarten, enz.

Tijdens deze infosessie voor het brede publiek, toont Jeroen Vanden Borre jou waar je wat terugvindt, zodat je nadien vlotter met Geopunt werken kunt. De focus ligt hierbij op natuur en milieu.
Aansluitend is er ruimte voor vragen.

Schrijf je snel in als je erbij wilt zijn op 24 oktober.

Vorming i.s.m. Natuurpunt Limburg.

Foto: Geralt via Pixabay.

Infosessie: Geopunt