Infoavond: Stikstof?! Een zaak van menselijke gezondheid en biodiversiteit
Activiteiten

Infoavond: Stikstof?! Een zaak van menselijke gezondheid en biodiversiteit

Terug naar het activiteitenoverzicht

In mei 2020 ontplofte er een tijdbom onder het Vlaamse stikstofbeleid (Programmatorische Aanpak Stikstof).

  • Wat betekent het stikstofarrest en wat zijn de gevolgen?
  • Welke zijn de belangrijkste oorzaken van het stikstofoverschot?
  • Wat zijn de gevolgen voor onze gezondheid?
  • Wat zijn de gevolgen voor biodiversiteit?
  • Hoe kunnen we de stikstofuitstoot verminderen?

Onze coƶrdinator Jan beantwoordt deze vragen. Hij tracht de moeilijke materie van de stikstofproblematiek op een menselijke en begrijpbare manier uit te leggen.

Na afloop is er gelegenheid voor een gedachtewisseling en het stellen van bijkomende vragen.

Inschrijven? Stuur voor 15 december een mail naar info@werkgroepisis.be en vermeld daarin met hoeveel personen je wilt inschrijven. 

Georganiseerd door Werkgroep Isis en Limburgse Milieukoepel vzw.